Schowek0
Twój schowek jest pusty
Koszyk0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Postanowienia Ogólne

II. Cel i zakres zbierania danych osobowych i podstawa ich przetwarzania

III. Prawo gwarantujące dostęp do danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, oraz żądania zaprzestania wykorzystywania

IV. Postanowienia końcowe

  

I. Postanowienia Ogólne

 

 1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem  https://przemyslowy.sklep.pl/ jest właściciel sklepu.
 2. Właścicielem o którym mowa w pkt 1 jest Piotr Sawicki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:  MULTIHAND PIOTR SAWICKI, z siedzibą w miejscowości Lublin, przy ulicy  Gospodarczej 23E, 20-211 Lublin, opisaną numerem NIP: 7141644849 oraz REGON: 061386147 wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) link.o adresie poczty elektronicznej: sklep@przemyslowy.sklep.pl  numerami telefonu:  81 451 10 82, 81 451 10 84 , 661 981 551.
 3. Właściciel określony w pkt 2 jest jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego oraz Sprzedawcą i Administratorem danych.
 4. Sklep internetowy działający pod adresem https://przemyslowy.sklep.pl/ działa zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 5. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 6. Administrator danych dokłada wszelkich starań technicznych oraz gwarantuje zachowanie należytej staranności, mającej na celu ochronę interesów osób, których dotyczy niniejsza Polityka Prywatności, a więc osób których dotyczą zbierane dane.
 7. Zgodnie z pkt powyższym, Administrator zapewnia w szczególności o tym, że: zbierane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, przetwarzane i przechowywane w sposób staranny, umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą, a także są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem, adekwatnie do celów w jakich są pozyskiwane i przetwarzane, w czasie niezbędnym do osiągnięcia realizacji celów.
 8. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem do nich osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 9. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów. 
 10. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
 11. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień

Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: sklep@przemyslowy.sklep.pl bądź listownie na adres Sprzedawcy(Administratora):

MULTIHAND PIOTR SAWICKI
ul.  Gospodarcza 23E,
20-211
 Lublin

  

II. Cel zbierania danych osobowych i podstawa ich przetwarzania

 

 1. Administrator danych osobowych, określony powyżej zbiera dane osobowe do określonych, wskazanych celów, które są opisane poniżej:
 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów
 • dostawa produktów i obsługa reklamacji
 • obsługi procesu rejestracji konta Użytkownika , przy wykorzystaniu dostępnego na stronie panelu rejestracji
 • logowania do konta, będącego podstroną sklepu w celu kontrolowania stanu złożonych przez siebie zamówień
 • marketingu bezpośredniego własnych produktów w przypadku wyrażenia na nią zgody przez Klienta
 • przekazywania danych partnerom, w celu przekazywania przez nich ofert specjalnym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę
Dane Użytkowników, którzy nie są Klientami sklepu są przechowywane jedynie w celu udzielania odpowiedzi na zadane pytania Administrator przetwarza następujące dane swoich Klientów:
 • E-mail
 • Imię
 • Nazwisko
 • Ulica i numer
 • Miejscowość
 • Kod pocztowy
 • Kraj
 • Telefon
Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników, nie będących Klientami sklepu:
 • Adres poczty e-mail
Podanie danych osobowych określonych w pkt 3 niniejszej Polityki Prywatności jest dobrowolne, wymaga zgody Użytkownika jednakże jest niezbędne w celu dokonania zakupów na stronie sklepu, w tym wystawienia dowodu sprzedaży i wysyłki sklepu. Podanie danych osobowych określonych w pkt 4 niniejszej Polityki Prywatności jest dobrowolne, wymaga zgody Użytkownika i jest konieczne do obsługi zapytań i zgłoszeń skierowanych od Użytkownika. Obsługa odpowiedzi na zadane pytania i zgłoszenia nie ma charakteru jednorazowego, co oznacza, że w przypadku zmiany odpowiedzi na pytanie Użytkownika zostaje mu przesłana aktualna odpowiedź. Zakupów w sklepie mogą dokonywać zarówno zarejestrowani jak i niezarejestrowani Klienci. Założenie przez Klienta konta w sklepie jest dobrowolne, wymaga zgody Klienta i pozwala dokonywać zakupów w Sklepie, z możliwością kontrolowania stanu złożonych zamówień.

  

III Prawo gwarantujące dostęp do danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, oraz żądania zaprzestania wykorzystywania 

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą zawartych w zbiorze danych prowadzonym przez Administratora , a zwłaszcza prawo do : żądania uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania albo usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne , nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są zbędne do realizacji celu , dla którego zostały zebrane.
 3. Żądania określone w powyższym pkt 2 można zgłaszać Administratorowi poprzez e-mail: sklep@przemyslowy.sklep.pl bądź drogą pocztową na adres: MULTIHAND PIOTR SAWICKI, ul.  Gospodarcza 23E, 20-211 Lublin
 4. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia konta. W tym celu prosimy o kontakt na wskazane dane adresowe w pkt 3.
 5. Administrator ustosunkuje się do żądań Użytkownika bez zbędnej zwłoki.

 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego.
 2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące polityki prywatności Sklepu należy kierować na adres: sklep@przemyslowy.sklep.pl bądź telefoniczne pod nr telefonu: 81 451 10 82, 81 451 10 84 , 661 981 551.
 3. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności Sklepu.
 4. Postanowienia niniejszej polityki prywatności nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Sklepu mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki prywatności Sklepu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszego zapisu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszej polityki prywatności będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
 6. Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. 
 7. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzane zmiany w Polityce Prywatności może usunąć swoje Konto.
 8. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 01-06-2018r.

Przejdź do strony głównej
Dotpay-metody płatności
  Wszystkie informacje zawarte na tej stronie podane są rzetelnie i w dobrej wierze, że będą pomocne w użytkowaniu opisanych produktów. Autor zastrzega, że nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki wynikłe z działania osób używających produktów, ponieważ nie ma żadnego wpływu na przebieg tych działań. Przed każdym nowym zastosowaniem produktu należy uważnie przeczytać jego opis na opakowaniu lub w dokumentacji technicznej. W przypadku wątpliwości, należy wykonać stosowne próby lub skonsultować się z naszym doradcą.
    USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
    W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
    Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
    Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
    Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
    Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
    ZATWIERDZAM
    Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
    USTAWIENIA
    ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
    ZGADZAM SIĘ